Av Tüfeği Çeşitleri

Av Tüfeği Çeşitleri

Av tüfeği çeşitleri başlıklı yazımızı sizler için hazırladık. Üretilmeye başlanması açısından henüz eski sayılmaz. İlk el silahlarının tümü, askeri amaçlarla yapılmıştır; ama kısa bir süre sonra, bunların av sporu için de üretimine başlandı. Zengin kişiler arasında av sporunun yaygınlık kazanması sonucu, av tüfekleri kullanımı arttı. Bu ilk av tüfeklerinin XV. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olanlarından güzel örnekler günümüzde de bulunabilmektedir. Av sporu için silah üreten yapımcılar, bir süre sonra müşterilerinin, kullanışlı olmakla birlikte süslü silahlar da istediklerini öğrenince, bu alanda büyük yatırımlar yaptılar. Av tüfeklerinin, herkes tarafından satın alınabilecek kadar ucuza yapılabilmesi ancak XVIII. yüzyılda gerçekleşti. Model ve yapım alanındaki büyük gelişmeler ise o tarihten sonra ortaya çıktı. İlk av tüfeklerinin hem mermi, hem de saçma atmasına karşılık, sonradan yalnız saçma atan tüfekler geliştirildi.

Günümüzün av tüfekleri, savaş tüfeklerinden oldukça değişiktir ve yapımları ayrı bir beceri gerektirir. Av tüfeği, saçma atan kaval namlulu (yivsiz namlu) bir silahtır. Genellikle kuş ya da tavşan gibi küçük av hayvanlarını vurma amacıyla kullanılmaktadır. Uçan bir kuşun, tek mermi ile vurulabilmesi oldukça güç olduğundan, avcılar saçma kullanmakta ye saçmalar havada dağılıp atıcının, tam hedefe nişan alamasa bile kuşu vurabilmesini sağlamaktadır. Av tüfeğinin etkili menzili oldukça kısa olduğundan (yaklaşık 30 metre), saçmalar, ancak birkaç yüz metrelik bir alan içine düşmektedir. Bu nedenle, tehlikeli bölge oldukça dar olmaktadır.

Av tüfeklerinin büyük çoğunluğu, yaklaşık 30 gram ağırlığında kurşun saçma atar. Saçmalar, büyüklüklerine göre sınıflandırılır. Aşağı yukarı iki yüz yıldan beri kullanılmakta olan bu sınıflama sisteminde en küçük saçma, en büyük numarayı (8 ya da 9) alır. En büyük saçmaların numaraları ise 3″ tür. Avlarda, genellikle, 5 ya da 6 numara saçma kullanılır. 28 gram ağırlığında olan 6 numaralı bir fişekte 280 saçma bulunur.

 

Fiziksel Açıdan İncelemeler

 

Bir silahın niteliği, yaklaşık 30 metrede bulunan ve çapı 80 cm olan bir daire içine attığı saçmaların sayısı ile ölçülmektedir. 31,9 gram ağırlığındaki 6 numaralı saçmalardan attığında bunlardan 240 tanesini daire içine isabet ettiren tüfek, iyi bir av tüfeği olarak kabul edilmektedir. Bu ise, daire içinde bulunan hemen her hedefin, en azından bir saçma tarafından vurulacağı anlamını taşır. Küçük bir hayvanın öldürülmesinde, genellikle bir saçma yeterli olmaktadır.

Bal-trap atıcıları da, atışlarını, bir yay sistemiyle havaya fırlatılan ve isabet aldığında parçalanan, kilden yapılmış plakalara yaparlar. Bu tür hedeflerin vurulabilmesi oldukça güç olduğundan, atıcılar çoğunlukla, yoğunluğu artırma amacıyla 8 numaralı saçma kullanırlar.

Bir av tüfeğinin kalibresi, namlu içine sığacak ve toplam ağırlığı 1 libre (454 gram) olacak yuvarlak saçma sayısına göre tanımlanır. Sözgelimi, Libre’nin 1/16’sı ağırlığındaki bir saçmayı alan namlu çapı 16 kalibre, bir librenin 1/12’si kadar olan saçmayı alan namlu çapı İse 12 kalibre olmaktadır. Bu yöntem çok eskidir. Dünyanın her yerinde kullanılır. En yaygın kullanılan 12 kalibre, aslında, 1,852 cm’dir.

Av tüfeklerinin namlu içleri genellikle ağza yakın bölümde incelir. Paralel yanlı namlu silindir İlk av tüfekleri tek namluluydu. Atıcıların hızlı bir ikinci atış yapma isteğini karşılamak için, bir süre sonra çift namlulu tüfekler ortaya çıkarıldı. İlkel fitilli ateşleme mekanizmasıyla çalışan av tüfeklerine yan yana iki namlu takılmıştır. Günümüzde de başka tiplerin de kullanılmasına karşın yan yana namlulu tüfekler çok tutulmaktadır. Bal-trap atıcıları, namluları alt alta olan tüfekleri yeğ tutmakta, bazıları da tek namlulu tüfek kullanmaktadır. Ayrıca, doldurmayı kendi yapan ve yarı otomatik doldurucuları olan av tüfekleri de vardır.

 

Yarı Otomatik Silahlar

Av Tüfeği Çeşitleri
Yarı-otomatik silahlarda bir şarjör bulunmakta ve bunlar, atıcının bir mekanizmayı elle harekete geçirmesiyle kendiliğinden dolmakta ve kurulmaktadır. Kendiliğinden dolum yapan tüfeklerde de, mekanizma, savaş tüfeklerinde olduğu gibi, yayla ya da barut gazıyla harekete geçer. Av tüfeği şarjörleri 5 fişek alır.

Av tüfeği fişekleri paralel kenarlı silindirlerdir; karton ya da plastikten yapılmışlardır. Diplerinde bakır bir kapak bulunur. Askeri tüfeklere oranla basınçları oldukça düşüktür. Fişeklerin namlu hızı, genellikle ses hızının biraz üstündedir. Bu nedenle namlular, oldukça hafif maddelerden yapılabilir: Çift namlulu bir av tüfeğinin (çiftenin) ağırlığı yaklaşık 2,5 kg’dır.

Av tüfekleri, namlunun kırılma birçok ülkede av tüfeği yapılır. Ancak, Belçika ve İngiliz av tüfeklerinin daha nitelikli olduğu söylenir. Bazı avcılar; iyi bir av tüfeğinin, kullanana terzi tarafından dikilmiş bir giysi gibi uyacağını söylerler. Avcı, tüfeğini omzuna dayadığı zaman namluların hemen gözünün önünde bulunması gerekir. Av tüfekleri çok hızlı ateşlendiği için namlu Üzerinde nişangah bulunmaz. Bununla birlikte bazı bal-trap tüfeklerine gez ve arpacık konmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.