Bireysel Bir Münakaşa

Sorgulanabilir doğrularım ve yanlışlarımla, bilimsel verilere hiç dayanmayan düşüncelerimle buradayım. Neden ve nelerden bahsettiğim hakkında muhtemelen tek bir gerçeğe ulaşamayacağız. İnsanın en temel içgüdüsü: Var…