Bireysel Bir Münakaşa

Sorgulanabilir doğrularım ve yanlışlarımla, bilimsel verilere hiç dayanmayan düşüncelerimle buradayım. Neden ve nelerden bahsettiğim hakkında muhtemelen tek bir gerçeğe ulaşamayacağız. İnsanın en temel içgüdüsü: Var…

Şaddaklanmak Nedir?

Şaddaklanmak, yaygın olarak Afyon’da kullanılan bir kelimedir. Ben de bugün öğrendim, pek web sitede de girilmemiş bu konuya bu yüzden yazmak istedim. Şaddaklanmak, nazlanmak demek…