Hemoglobin, demir içeren alyuvarlara kırmızı rengini veren proteindir. Alyuvarların içinde hücrelere oksijen taşınımından sorumludur. Alyuvarlar oksijeni taşırlarken kırmızıdır çünkü demirle tepkimeye giren oksijen bu rengi sağlar. Kan, toplardamarlarda oksijeni bırakıp karbondioksit aldığında rengi mavi-mor olur. Yani kanın rengini belirleyen OKSİJENDİR.


Vücudumuzda gördüğümüz damarların hemen hemen tümüne yakını daha koyu renkli kanı taşıyan toplardamarlardır. Açık renkli kanı taşıyan atardamarlarımız derimizin altında daha derinlere yerleşmişlerdir. Bu nedenle derimizde gördüğümüz damarların çoğu, et kalınlığı az olduğu için içindeki kanın rengini daha çok yansıtan ve deriye daha yakın olan toplardamarlardır.Damarların çeperleri renksiz olmasına rağmen dışardan mavi gözükmesinin nedeni mavinini enerjisinin yüksek bir renk olmasıdır. Bu yüzden cilt bu rengi daha çok yansıtır. Toplardamarların içindeki kanın mavi olması kesildiklerinde mavi kan çıkacağı anlamına gelmez. Kan damardan çıktığı gibi oksijenle tepkimeye girer ve kırmızı rengi alır.