deniz-suyu-neden-tuzludurHepimizin bildiği gibi suyun içine tuz attığımızda, tuz suya karışır ve tuzlu olur. Yağmur, ırmak ve nehirler zamanın aşındırdığı kayalardaki tuz ve minerallerini toplar ve denize taşırlar.
Milyarlarca yıl boyunca yağmur suları kayalarda bulunan tuz minerallerini eritip tuzun sulara, oradan denizlere karışmasını sağlamıştır. Her yıl akarsular milyonlarca ton tuzu denize ve okyanusa karıştırmaktadır. Denizler, nehirler ve göllerden daha tuzludur. Çünkü deniz suyu buharlaşır. Bütün denizler az ya da çok tuzludur.