barbar

Eski Yunanlılar kendi dillerini konuşmayan herkese “barbar” diyorlardı. Sonradan Romalılar bu terimi Doğu’dan gelerek Roma İmparatorluğu’na yerleşen ve İmparatorluk’un dağılmasına neden olan halklar için kullandılar.

 

İlkçağ’ın sonunda, MS III. ve V. yüzyıllarda, Gotlar, Vandallar, Hunlar ve Franklar Roma İmparatorluğu’nu istila ettiler. “Barbar” adı verilen bu halklar Orta Avrupa’dan ve Kuzey’den geliyorlardı. Başlangıçta Roma orduları direndiler. Ancak IV. yüzyılın sonunda Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeye başladı. Barbarlar Ren’i geçmek ve Galya ile İtalya’ya yerleşmek için bu durumdan yararlandılar. Böylece Roma’yı birçok kez yağmaladılar.