Portekizce Portekiz’in 16. yüzyıldan itibaren sömürgeleştirdiği ülkelerde ve 19 ile 20. yüzyıllarda bağımsızlıklarını elde eden çeşitli ülkelerde konuşulmaktadır.

Portekizce konuşulan toprakların çoğu, 1996 yılında oluşturulan “Portekizce Konuşulan Ülkeler Topluluğu”na dahildir. Bu ülkelerin en büyüğü ve nüfusu en yoğun olanı Brezilya’dır. Portekiz haricinde Angola, Cabo Verde, Gine-Bissau, Mozambik, Sao Tome, Principe ile Asya’da bulunan tek ülke olan Doğu Timur da Portekizce konuşulan ülkeler topluluğuna dahildir.