Deniz akıntıları ve denizin şiddeti kum taneciklerini sürükleyip başka yerlere taşıyabilir. Bu yüzden bazı plajlar yalnızca kayalıktır ya da komşu falezlerden kopan çakıllarla kaplıdır.

Kum, zaman zaman deniz kıyılarında granit yapılı kayaların ufalanması sonucu oluşur. Ancak, kumun büyük kısmı, nehir sularıyla gelir ve sonra deniz akıntılarıyla sürüklenir. Kum şeritlerine kıyı boylarında sıkça rastlanır. Yine de kumun miktarı, özellikle, denizin şiddetine bağlıdır. Plajlar, bir fırtına ya da deniz baskını sırasında denizin kendisi tarafından değiştirilebilir ya da yıkılabilirler.