Repütasyon ad, şöhret, ün, itibar, saygınlık gibi anlamlara gelebilir. Fakat bu kavramın neyi içerip içermediği konusunda birçok farklı açıklama vardır.

Kişisel repütasyon olduğu gibi kurumsal repütasyon da vardır. Repütasyon veya diğer bir adıyla saygınlık, birçok farklı konu üzerinden kazanılabilir. Bilgi, yetenek, kalite, sorumluluk, duygusal bağlar, sosyal duyarlılık, finansal güvenirlilik, başarı ve çevre duyarlılığı gibi konulardaki etkinlikler repütasyonu başlıca etkileyen noktalardır. Bu saydığım konular ilginç bir şekilde kişisel repütasyonda ve kurumsal repütasyonda benzerlik göstermektedir. Kişisel repütasyonu yüksek bir yönetici veya işveren, çalıştığı kurumda kurumsal repütasyonu güçlendirmede de önemli rol oynar.