Şaddaklanmak, yaygın olarak Afyon’da kullanılan bir kelimedir. Ben de bugün öğrendim, pek web sitede de girilmemiş bu konuya bu yüzden yazmak istedim.

Şaddaklanmak, nazlanmak demek arkadaşlar ancak şımarmak anlamında da kullanılabiliyor.