piramitYaklaşık MÖ 2800’de Mısırlı mimar İmhotep Kahire yakınlarındaki Sakkara’da ilk piramidi inşa etmiştir.

İmhotep hem mimar, hem de bilge ve müneccimdir. Sakkara piramidi gerçek bir teknik yenilikti: Tuğla ve pişmiş toprak yerine sadece taştan yapılmıştır ve kademeli, yani basamaklıdır. 60 metre yükseklikte olup surların ortasındadır. İçinde, cenaze odası, firavun mezarı ve tapınaklar vardır.