Cupressus Sempervirens (kupresus sempervirens), ingilizcesi Italian Cypress (italyın saypires), yerli adıyla Akdeniz Servisi, bilinen ismi ise Mezarlık Servisi olan bitki açık tohumludur ve servi sınıfında yer alır.

Cupressus latince servi anlamına gelmektedir. Servigiller bir familyadır. Sempervirens ise sandığınız gibi mezarlık anlamına gelmemektedir. Sempervirens Latince’de “her dem yeşil” anlamındaki bir kelimeden gelmektedir.

Bugün için ise ikinci varyete, herhangi bir botanik önemi olmayan bir kültivar olarak kabul edilmektedir. Şimdi bu cümleyi tam olarak anlayamadık farkındayım. Şu kilit kelimelerin anlamlarını aşağıya bırakıyorum.

Varyete, en az bir morfolojik özellik bakımından türden ayrılan, türün yayılış alanı içerisinde küçük veya büyük gruplar halinde bulunan topluluktur.

Botanik veya bitki bilimi, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.

Kültivar ya da Kültürvaryete, istenilen bazı özellikleri nedeniyle seçilmiş ve bu özelliklerini çoğaltıldığında koruyan bitkidir. Kültivarların çoğu insan eliyle oluşturulmakla birlikte yabani doğada ortaya çıktıktan sonra seçilip yetiştirilen bazı az sayıda örnek de vardır.

Peki iğne yapraklı bu ağaca neden Mezarlık Servisi denildi? Çünkü servi mezarlık ağacı olarak da bilinir. Bunun nedeni mezarlıklara bol miktarda dikilmesidir. Batıl bir inanışa göre ölenlerin ruhları bu ağaç sayesinde göklere yükselir. Ayrıca rüzgarı önleyici set etkisi de vardır.

Kısa Bilgiler

Ortalama boyu 15 metre civarındadır. Maksimum boyu 30 metreye kadar ulaşabilir.

Gri yeşil renkli pul yaprakları vardır. Yumurtamsı, sık, kiremit gibi sürgünü örter, ucu küt ve reçinelidir.

Meyvesi küre ya da yumurta biçimindeki kozalaklardır. 2,5-3 cm çapındadır ve iki yılda olgunlaşır. 8-14 puldan oluşur. Pullar farklı büyüklükte, sırtı düz, ortası sivri çıkıntılıdır. Önceleri yeşil, olgunlukta kahverengidir.

Odunu çok sert ve dayanıklı olup, çok güzel kokuludur.

Peyzajda park, bahçe, rüzgar perdesi, çit gibi kullanım alanları vardır.

Ülkemizde Antalya’da oldukça fazla bulunmaktadır.

Ünlü Yönetmen ve Yapımcı Atıf Yılmaz’ın en çok bilinen filmlerinden biri olan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin ismi Cupressus Sempervirens’ten gelmektedir.

Zaman zaman Chamaecyparis Lawsoniana (şamesiparis lavsonya), yerli adıyla Lawson Yalancı Servisi ile karıştırılmaktadır. Dikkatli incelersek Cupressus Sempervirens olmadığını farkedebiliriz.

Chamaecyparis Lawsoniana / Lawson Yalancı Servisi

Cupressus Sempervirens ülkemizde bol miktarda bulunduğu için tohumlarını bulmak için neredeyse para harcamanıza gerek yok.